Programul de lucru cu publicul
SECRETARIAT:


Luni 9 - 11 , Miercuri 9 - 11SECRETAR: ENE SPERANȚA INGRID
Tel-Fax: 031.0699.448


IMPORTANT!!! Eliberarea actelor de studii se face numai titularului, în baza prezentării C.I. în original, sau altei persoane cu procură notarială.