”Integrarea României în U.E.”​


- inapoi


Data: 10.XII.2018

Număr și tip de participanți: 14 ambasadori juniori și elevi ai clasei a X-a A

Loc de desfășurare: școală

Scurtă descriere:

Scopul activității:

- informativ: de a transmite elevilor cunoștințe despre procesul de integrare a Romaniei în U.E.

- formativ: de a dezvolta capacitățile de analiză, corelare, sistematizare

Obiective:

- utilizarea termenilor istorici noi: proces de integrare, comunitate juridică, raport de țară, etc.

- dobândirea de cunoștințe noi despre procesul de aderare a României la U.E.

Elevii au fost împărțiți pe grupe, fiecare prezentând câte o subtemă.