Programul educativ „Școli-ambasador ale Parlamentului European”


- inapoi

Actori implicați:

  • Biroul de Informare al Parlamentului European în România - inițiator;
  • Ministerul Educației Naționale - partener;
  • Asociația ”Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” – coordonator program
  • 25 de școli din municipiul București și județele Argeș, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Giurgiu, Ilfov și Prahova - beneficiari.

Durata: ianuarie 2017 – iunie 2017

Scop:

Programul vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor. Elevii și profesorii incluși în programul „Școli-ambasador ale Parlamentului European” vor fi familiarizați cu posibilitățile pe care cetățenia europeană le poate oferi, precum și cu rolul pe care Parlamentul European îl joacă în procesul decizional european. Totodată elevii vor fi familiarizați cu ce înseamnă Uniunea Europeană pentru viața lor de zi cu zi și ce pot ei face pentru ca Europa să fie, în viitor, așa cum și-o doresc. În acest context, se va accentua rolul lor ca factor de decizie la nivel european prin prezența la vot, la alegerile europene din anul 2019.

Descrierea programului

Fiecare școală va desemna un cadru didactic coordonator al programului care va participa la 2 cursuri de formare pentru a dobândi cunoștințe cu privire la implementarea programului, la rolul și activitățile Parlamentului European, precum și pentru a-și forma competențele necesare pentru realizarea activităților didactice și conexe pe tematica propusă prin program. Profesorul coordonator va selecționa o echipă de proiect formată din 3-5 cadre didactice – ”ambasadori seniori” și 10 – 15 elevi - „ambasadori juniori”.

Ambasadorii seniori predau elevilor materialele didactice privind UE și se asigură că ambasadorii juniori sunt în măsură să împărtășească cunoștințele despre instituțiile europene și despre Parlamentul European cu colegii lor, încurajându-i să devină cetățeni europeni activi.

Împreună cu ambasadorii juniori, ambasadorii seniori organizează activități, în cadrul și în afara școlii, în conexiune cu activitățile europene organizate în școală. De exemplu: o dezbatere cu un deputat european sau prezentări ale diverselor politici UE (referitoare la mediu, la drepturile omului și la agricultură, migrație etc.).

Cu ajutorul ambasadorilor juniori, ambasadorii seniori organizează un punct de informare, dedicat UE și instituțiilor europene (de exemplu: broșuri, un site de internet, activitate pe rețelele de socializare și alte materiale de informare).

În fiecare an, de preferință în jurul datei de 9 mai (Ziua Europei), ambasadorii seniori și cei juniori organizează un eveniment de Ziua Europei. Acesta ar putea fi, de exemplu: o „piață” europeană cu diverse produse europene, un festival de muzică europeană sau o dezbatere pe teme europene etc.

Școlile participante vor fi evaluate de coordonatorul programului o dată pe an, cu ocazia unei vizite la fiecare școală sau prin examinarea online a rapoartelor de activități ale școlilor. Cu ocazia acestei vizite, se va evalua, în consultare cu ambasadorii seniori și juniori, în ce măsură școala participantă a îndeplinit activitățile de mai sus. Prin consultarea cu Biroul de Informare al Parlamentului European în România se va decide decernarea titulaturii de „Școală-ambasador a Parlamentului European”, oferindu-se ambasadorilor diplome, iar școlilor câte o plachetă ce va putea fi afișată într-un loc vizibil în incinta școlii.

- inapoi