”De la Statele Unite ale Europei pașnice la U.E.”


- inapoi


O nouă provocare pentru ambasadorii juniori a fost prezentarea proiectului educativ ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” , a activității ”De la pașnice la Uniunea Europeană” elevilor de la Școala Profesională Specială nr. 2, marți 17 martie 2018.

Alături de ei au participat și doamna director adjunct, cadre didactice. Am adaptat conținuturile prezentate posibilităților de înțelegere a elevilor: scurt istoric al formării UE, ce este și ce face UE instituții implicate în procesul decizional la nivelul UE obiectivul UE, cooperare europeană, ce face UE în domeniile: migrație și azil, frontiere și securitate, economie, finanțe și moneda euro, întreprinderi și industrie, însemnele UE. Ambasadorii juniori învață să interacționeze cu elevi cu diferite handicapuri pentru că și ei au ceva de spus....

Mulțumiri doamnei profesoare Viorica Irimia care s-a preocupat de buna desfășurare a activității, precum și doamnei director adjunct și cadrelor didactice prezente, foarte deschise și primitoare.