”Acord Brexit”​


- inapoi


Data: 4 Februarie 2020

Prezentarea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Ambasadorii juniori din clasa a IX-a P1 au prezentat colegilor lor principalele puncte din acest acord.

În deplin respect reciproc și cu bună-credință, Uniunea și Regatul Unit își acordă asistență reciprocă pentru îndeplinirea sarcinilor care rezultă din prezentul acord. La încheierea perioadei de tranziție Regatul Unit încetează să aibă dreptul de a accesa rețelele, sistemele de informații și bazele de date constituite în temeiul dreptului Uniunii. Regatul Unit ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că nu accesează nicio rețea, niciun sistem de informații sau nicio bază de date la care nu mai are drept de acces.

 1. Drepturi de ședere
 2. Dreptul de ieșire și de intrare
 3. Dreptul de ședere permanentă
 4. Eliberarea documentelor de ședere
 5. Egalitatea de tratament
 6. Drepturile lucrătorilor, inclusiv cei independenți
 7. Moneda care urmează să fie utilizată între Uniune și Regatul Unit
 8. Sursa: - vezi

  Prof. Olguța Spornic - consilier educativ  1 / 14
  2 / 14
  3 / 14
  4 / 14
  5 / 14
  6 / 14
  7 / 14
  8 / 14
  9 / 14
  10 / 14
  11 / 14
  12 / 14
  13 / 14
  14 / 14