Admiterea în Școala Profesională de 3 ani în anul școlar 2024-2025


De ce să alegi școala profesională, în locul liceului?

În primul rând, la sfârșitul celor 3 ani de studiu, primești diplomă de calificare nivel 3 și te poți angaja ca și calificat, în domeniul studiat.Liceul nostru colaborează cu service-uri auto / restaurante renumite, unde elevii efectuează practica școlară, iar posibilitățile de angajare în cadrul acestor firme sunt foarte mari, la absolvirea cursurilor.


Elevii care se înscriu în clasa a IX-a la școală profesională cu durata de 3 ani, beneficiază de o bursă profesională în valoare de minim 600 lei si pana la 1000 lei lunar, care se acordă pe toată durata cursurilor școlare.

Școlarizăm învățământ profesional dual, cu avantajul că elevii primesc bursă și de la partenerul de practică și de la stat.

Elevii care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură (media generală cel puțin 9.50 și media 10 la purtare) primesc și bursă de merit, care se cumulează cu cea profesională.


Liceul nostru îți oferă posibilitatea de a-ți continua studiile după terminarea școlii profesionale, la liceu zi sau seral. Astfel, vei mai avea o calificare la sfârșitul liceului și poți susține și bacalaureatul și de ce nu, să urmezi și o facultate.Oferta educațională pentru anul școlar 2024-2025Calendar și Metodologie admitere învățământul profesional și dual

Fisa de inscriere admitere învățământul profesional dual

Locurile vor fi ocupate în ordinea mediilor de admitere și a opțiunilor elevilor

Documente necesare înscrierii


- Fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani(semnată și ștampilată, eliberată de către școala generală);
- Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Natională;
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - original;
- Fișa medicală.
- Cerere - tip (se completează la secretariatul liceului);
- Certificat de naştere copil;
- Acte de identitate (elev, părinţi / tutore legal)- copie xerox;


Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul profesional de 3 ani.