MISIUNEA SI VIZIUNEA SCOLII NOASTRE


Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Bucureşti este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor din municipiul Bucureşti şi împrejurimi pregatire europeană în domeniul tehnic, de nivel 2 şi 3.

Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Bucureşti urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri.

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio- economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii internă şi europeană.

Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Bucureşti urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile locale şi regionale. Viziunea Liceului Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” este de a deveni un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.