Istoricul Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu1907 - Pe terenul gogoşeriei viermilor de mătase a Societăţii "Ţesătoarea" se construiesc câteva ateliere-şcoala care au primit numele "Regina Elisabeta – Ţesătoarea" deoarece se aflau sub patronajul acesteia.
1918 - Şcoala există deşi societatea ce o reprezintă juridic se autodizolvă.
1936 - Şcoala este preluată de Societatea Ortodoxă a Femeilor Române.
1940 - Alături de şcoala de ţesătorie, se înfiinţeaza Cursul Profesional nr. 9, cu pregătirea practică la uzinele S.E.T.
1945 - Şcoala devine şcoală de stat , funcţionând astfel: Liceu de fete, Şcoala Profesională nr. 9, Şcoala de ucenici electricieni.
1951 - Se schimbă denumirea în Societatea Profesională Metalurgică "21 Decembrie"
1954 - Devine Şcoala Profesională Electrotehnică nr. 26.
1958 - Şcolii Profesionale Electrotehnică nr. 26 i se adaugă Liceul Industrial de pe lânga "Mecanica Fină"
1974 - Prin H.G.M. 354/1974 se înfiinţează "Liceul de Mecanică nr. 11"
1975 - Prin H.G.M. 576 se comasează "Liceul de mecanică nr. 11" cu "Liceul de mecanică nr. 8" (fost Liceul "Mihail Sadoveanu") si ia titulatura de Liceul "Mecanică Fină".
1990 - Se desprinde Liceul "Mihail Sadoveanu", care functionează şi astăzi în aceeaşi clădire cu Grupul Şcolar Industrial "Mecanică Fină". De menţionat clădirea în care functioneaza Liceul "Mihail Sadoveanu", este în administrarea Grupului Şcolar Industrial "Mecanică Fină" ce are în folosinţă parterul acesteia.
2012 - Liceul își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic "Mecanica Fină"
2014 - Liceul își schimbă denumirea în Liceul Tehnologic "Ion I.C. Brătianu", denumire folosită și în prezent
2024 - Liceul dispune de 22 săli de clasă, laboratoare de: fizică, chimie, limbi străine, 3 laboratoare de informatică, corp atelier-scoală, săli de sport. Absolvenţii liceului nostru îşi continuă studiile în învăţământul superior sau se angajează la diferite societăţi comerciale, specializările liceului fiind cerute pe piaţa muncii. Elevii şcolii sunt premiaţi la diferite olimpiade, concursuri şcolare şi activităţi extracurriculare.