DOCUMENTE MANAGERIALE

Raport anual de activitate pentru anul școlar 2015-2016 - vezi

Plan managerial 2016-2017 - vezi

PLAN operational 2016-2017 - vezi

Plan managerial CE - vezi

Graficul activitatilor_CE_sem I - vezi

Plan managerial Comisie formare - vezi

Graficul și tematica CP 2016-2017 - vezi

Graficul și tematica CA 2016-2017 - vezi

Grafic și tematica sedintelor Consiliul Reprezentativ al Părinților pentru anul școlar 2016-2017 - vezi