CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC


Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu funcționează în baza Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 5154/2021 și este numit prin decizia internă nr. 3 din 01.09.2022. Componența acestuia este:


 Președinte:   Millea Florica - director
 Membri:   Radu Mirela - director adjunct  
  Paul Liliana - profesor  
  Cristodor Raluca - profesor  
  Farcaș Claudia - profesor  
  Spornic Olguța - profesor  
  Reprezentanți
  ai părinților
  Brat Alexandra
  Minciu Elena Nastasia
  Reprezentanți ai
  Consiliului local
 Stoica George Andrei
 Georgescu Elena Daniela
  Soare Vlad
  Reprezentant al
  Primariei Sector 2
  Eliad Gheorghe
  Reprezentanți ai
  agentului economic
  Borza Silvana
  Firică Marilena
  Reprezentatul elevilor   Constantin Valentina - cls. a XII-a  
  Observator sindical   Uceanu Maria - profesor