CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC


Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu funcționează în baza Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 6223/2023 și este numit prin decizia internă nr. 18 din 11.09.2023. Componența acestuia este:


 Președinte:   Radu Mirela Magdalena - director
 Membri:   Bolog Ionuț - director adjunct  
  Spulber Olguța - profesor  
  Farcaș Claudia - profesor  
  Reprezentant
  părinți
  Brat Alexandra
  Reprezentant
  Consiliul local
 Georgescu Elena Daniela
  Reprezentant al
  Primariei Sector 2
  Eliad Gheorghe
  Reprezentanți ai
  agentului economic
  Borza Silvana
  Ceciu Mihai
  Agagiu Mihaela
  Miron Adrian
  Observator sindical   Uceanu Maria - profesor  
  Reprezentantul elevilor   Mâinea Lorin