Înscrieri la clasa a IX-a seral


    Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională a liceului nostru prevede o clasă de a IX-a seral (28 locuri), domeniul mecanică, specializarea Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - nivel 4.


    Dosarul de înscriere se poate depune la secretariatul liceului, în vederea înaintării lui către Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unde urmează a fi analizat și aprobat.


  • - Cerere de înscriere (tip, se completează la secretariat);
  • - Împuternicire din partea elevului pentru Liceu, în vederea depunerii dosarului de către secretarul școlii, la ISMB;
  • - Copie C.I.;
  • - Copie certificat de naștere;
  • - Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
  • - Foaie matricolă clasele V-VIII în original, cu media generală calculată;
  • - Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naționale / examenul de capacitate, după caz;
  • - Adeverință medicală - apt pentru înscriere la liceu;

Dosarele incomplete nu pot fi aprobate de către ISMB!!!