Înscrieri la clasa a XI-a seral


Pentru anul școlar 2020-2021, oferta educațională a liceului nostru prevede o clasă de a XI-a seral (28 locuri), domeniul electric, specializarea Tehnician metrolog - nivel 4 și o clasă de a XI-a seral (28 locuri), domeniul mecanică, specializarea Tehnician mecatronist - nivel 4Absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlii profesionale de 3 ani, își pot continua studiile la liceu seral, ciclul superior, prin înscrierea la clasa a XI-a seral, semestrul II.Documente necesare înscrierii


  • - Cerere de înscriere (tip, se completează la secretariat);
  • - Copie C.I.;
  • - Copie certificat de naștere;
  • - Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
  • - Foaie matricolă clasele I-VIII în original;
  • - Foaie matricolă clasele IX-X în original
  • - Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului (sau adeverință);
  • - Certificat nivel 2;
  • - Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională;
  • - Adeverință medicală - apt pentru înscriere la liceu;