Înscrieri la clasa a XI-a seral


Pentru anul școlar 2022-2023, oferta educațională a liceului nostru prevede o clasă de a XI-a seral (28 locuri), domeniul mecanică, specializarea Tehnician mecatronist - nivel 4 , o clasă de a XI-a seral (28 locuri), domeniul servicii, specializarea Tehnician în gastronomie - nivel 4 și o clasă de a XI-a seral (28 locuri), domeniul mecanică, specializarea Tehnician proiectant CAD - nivel 4Absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlii profesionale de 3 ani, își pot continua studiile la liceu seral, ciclul superior, prin înscrierea la clasa a XI-a seral, semestrul II.Documente necesare înscrierii


  • - Cerere de înscriere (tip, se completează la secretariat);
  • - Copie C.I.;
  • - Copie certificat de naștere;
  • - Copie certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui;
  • - Foaie matricolă clasele I-VIII în original;
  • - Foaie matricolă clasele IX-X în original
  • - Certificat/diplomă nivel 3;
  • - Adeverință medicală - apt pentru înscriere la liceu;