Burse an școlar 2023-2024Bursele de care pot beneficia elevii sunt: burse de merit, burse de ajutor social (orfan, monoparentală, plasament,caz medical,venituri mici ), bursă tehnologică - doar la învățământ profesional și burse C.E.S. - doar pe baza unui certificat de orientare școlară emis de CMBRAE/CJRAE;

Accesează documentul atașat și citește criteriile de acordare a burselor, precum și documentele necesare.

Perioada depunerii
Bursa
Cerere
Observații
Nu este necesară depunerea unei cereri, doar contul IBAN pe numele elevului beneficiar
Merit
-
Bursa se acordă pe baza situației școlare din anul școlar precedent , la primii 30% din elevii clasei, cu condiţia să aibă media 10 la purtare şi să nu fi fost în situaţie de corigenţă-s.n. Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială şi cu cea tehnologică.
Cererea se depune în primele 20 zile ale anului școlar
Socială
Orfan
La 10 absențe nemotivate într-o lună calendaristică, se suspendă bursa pentru luna respectivă. Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit sau tehnologică. Elevii solicitanți de bursă socială - venituri mici trebuie sa aibă venitul pe ultimele 12 luni calendaristice anterioare depunerii cererii, mai puțin de 949 lei net pe membru de familie.
Elevi aflați în întreținerea unui singur părinte
Elevi aflați în plasament
Medicală
Venituri mici
Nu este necesară depunerea unei cereri, doar contul IBAN pe numele elevului beneficiar
Tehnologică
-
În anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, se acordă numai elevilor de la şcoală profesională, care nu repetă anul din învăţământul profesional. Elevii care beneficiază de această bursă pot beneficia și de bursă de merit, dar și de bursă socială. Bursa se supendă o lună, la 10 absenţe nemotivate în luna respectivă.
Cererea se depune în perioada 1-30 septembrie în fiecare an școlar
C.E.S.
Vezi
În cazul în care certificatul de orientare școlară se eliberează după data limită, cererea se depune până pe 15 ale fiecărei luni, iar finanțarea se face începând cu luna următoare depunerii. Beneficiarii pot depune și pentru alte tipuri de burse.