Burse an școlar 2022-2023Bursele de care pot beneficia elevii sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social (orfan, socială - caz medical, socială - venituri mici ) burse profesionale , burse acordate prin Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" și burse C.E.S.;

Accesează documentul atașat și citește criteriile de acordare a burselor, precum și documentele necesare.

Perioada depunerii
Bursa
Cerere
Observații
Cererea se depune în primele 20 zile ale anului școlar
Merit
Vezi
Bursa se acordă pe baza situației școlare din anul școlar precedent (minim 9.50, cel mult 20 absențe nemotivate/ an). Bursa de merit se poate cumula cu bursa socială, dar nu și cu bursa de studiu.
Cererea se depune în primele 20 zile ale anului școlar
Studiu
Vezi
Bursa se acordă pe baza situației școlare din anul școlar precedent (minim 7.50, cel mult 20 absențe nemotivate/ an) și în baza venitului mediu (mai puțin de 1524 lei net pe membru de familie, pe ultimele 3 luni calendaristice anterioare depunerii cererii ). Pentru elevii din clasele a IX-a, se ia în calcul media de admitere cu care au fost repartizați. Bursa de studiu se poate cumula cu bursa socială, dar nu și cu cea de merit.
Cererea se depune în primele 20 zile ale anului școlar
Socială
Orfan
Cererea se depune în primele 20 zile ale anului școlar. La 10 absențe nemotivate într-o lună calendaristică, se suspendă bursa pentru luna respectivă. Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit sau de studiu. Elevii solicitanți de bursă socială - venituri mici trebuie sa aibă venitul pe ultimele 12 luni calendaristice anterioare depunerii cererii, mai puțin de 762 lei net pe membru de familie.
Elevi aflați în întreținerea unui singur părinte
Elevi aflați în plasament
Medicală
Venituri mici
Ocazională
Cererea se depune în perioada 15-25 septembrie
Profesională
Vezi
Elevii care beneficiază de această bursă pot beneficia și de bursă de merit, dar nu și de alt tip de burse (studiu sau socială). Elevii pot opta pentru bursa mai mare.
Bani de liceu
Vezi
Cererea se depune în perioada 1-30 septembrie în fiecare an școlar
C.E.S.
Vezi
În cazul în care certificatul de orientare școlară se eliberează după data limită, cererea se depune până pe 15 ale fiecărei luni, iar finanțarea se face începând cu luna următoare depunerii. Beneficiarii pot depune și pentru alte tipuri de burse.