Buletin informativ


Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.


Pentru mai multe detalii consultaţi:
Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public - vezi
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002 - vezi


Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Str. Popa Lazăr Nr. 8A, Sector 2, București). În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă, conform legii.


Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:
- Cerere solicitare informaţii de interes public - descarca
- Reclamaţie administrativă 1 - descarca
- Reclamaţie administrativă 2 - descarca
- Model raspuns solicitare informaţii de interes public - descarca

Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:
- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu;
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu;
- Coordonatele de contact ale Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
- Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
- Programele şi strategiile proprii;
- Documentele de interes public;
- Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de către direcţiile din cadrul Liceului Tehnologic Ion I.C. Bratianu sunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare al unitatilor din invatamantul preuniversitar;
- Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Rapoartele evaluare a implementării Legii nr. 544/2001:
- în anul 2023 - vezi
- în anul 2022 - vezi
- în anul 2021 - vezi
- în anul 2020 - Nu au fost solicitări
- în anul 2019 - vezi
- în anul 2018 - Nu au fost solicitări
- în anul 2017 - vezi
- în anul 2016 - vezi
- în anul 2015 - Nu au fost solicitări