Buget


Buget din toate sursele de venituri:
- Buget de stat ISMB - vezi
- Buget local - vezi


Situatia platilor:
- Executie bugetara de stat ISMB - vezi
- Executie bugetara locala - vezi


Bilant:
- Bilant iunie 2016 - vezi