Buget


Buget din toate sursele de venituri:
Anul Buget de stat ISMB Buget local Buget extrabugetar
2023 - vezi - vezi - vezi
2022 - vezi - vezi - vezi
2021 - vezi - vezi - vezi
2020 - vezi - vezi - vezi
2019 - vezi - vezi - vezi
2018 - vezi - vezi - vezi
2017 - vezi - vezi - vezi
2016 - vezi - vezi - vezi


Situatia platilor (execuția bugetară):
Anul Executie bugetara de stat ISMB Executie bugetara locala Executie extrabugetara
2023 - vezi - vezi - vezi
2022 - vezi - vezi - vezi
2021 - vezi - vezi - vezi
2020 - vezi - vezi - vezi
2019 - vezi - vezi - vezi
2018 - vezi - vezi - vezi
2017 - vezi - vezi - vezi
2016 - vezi - vezi - vezi


Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prevăzute de acte normative:
Stat de functii la 01.09.2021, conform Art. 33 din Legea 153/2017