Admiterea în Școala Profesională de 3 ani în anul școlar 2019-2020


De ce să alegi școala profesională, în locul liceului?

În primul rând, la sfârșitul celor 3 ani de studiu, primești diplomă de calificare nivel 3 și te poți angaja ca și calificat, în domeniul studiat.Liceul nostru colaborează cu service-uri auto / restaurante renumite, unde elevii efectuează practica școlară, iar posibilitățile de angajare în cadrul acestor firme sunt foarte mari, la absolvirea cursurilor.


Elevii care se înscriu în clasa a IX-a la școală profesională de stat cu durata de 3 ani, beneficiază de o bursă profesională în valoare de 200 lei, care se acordă pe toată durata cursurilor școlare. Elevii care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură (media generală cel puțin 8.50 și media 10 la purtare) primesc și bursă de merit, care se cumulează cu cea profesională.


Liceul nostru îți oferă posibilitatea de a-ți continua studiile după terminarea școlii profesionale, la liceu zi sau seral. Astfel, vei mai avea o calificare la sfârșitul liceului și poți susține și bacalaureatul și de ce nu, să urmezi și o facultate.


Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2019-2020 se face în conformitate cu prevederile Ordinului MEN 5031/04.09.2018 ( vezi ordinul + calendarul ) și ( metodologia de admitere )


Pentru anul școlar 2019-2020, oferta Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu pentru școala profesională de stat cu durata de 3 ani prevede:

  1.                 28 locuri - Mecanic auto
  2.                 14 locuri - Mecanic utilaje și instalații în industrie
  3.                 14 locuri - Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice
  4.                 14 locuri - Bucătar
  5.                 14 locuri - Ospătar (vânzător) chelner în unități de alimentație
  6.                 14 locuri - Brutar - patiser - preparator produse făinoase
  7.                 14 locuri - Preparator produse din carne și pește


Liceul nostru nu organizează probe de preselecție a candidaților, locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii candidaților, până la epuizarea locurilor libere. După ocuparea locurilor, candidații care vor dori să ocupe un loc o pot face doar în cazuri excepționale, cum ar fi retragerea unui candidat deja înscris.


Documente necesare înscrierii


- Fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani(semnată și ștampilată, eliberată de către școala generală);
- Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Natională/ tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate;
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
- Fișa medicală.
- Cerere - tip (se completează la secretariatul liceului);
- Certificat de naştere copil, copie legalizată;
- Acte de identitate (elev, părinţi / tutore legal)- copie xerox;


Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul profesional de 3 ani.