Admiterea în Școala Profesională de 3 ani în anul școlar 2018-2019


De ce să alegi școala profesională, în locul liceului?

În primul rând, la sfârșitul celor 3 ani de studiu, primești diplomă de calificare nivel 3 și te poți angaja ca și calificat, în domeniul studiat.Liceul nostru colaborează cu service-uri auto / restaurante renumite, unde elevii efectuează practica școlară, iar posibilitățile de angajare în cadrul acestor firme sunt foarte mari, la absolvirea cursurilor.


Elevii care se înscriu în clasa a IX-a la școală profesională de stat cu durata de 3 ani, beneficiază de o bursă profesională în valoare de 250 lei, care se acordă pe toată durata cursurilor școlare. Elevii care se remarcă prin rezultate deosebite la învățătură (media generală cel puțin 7 și media 10 la purtare) primesc și bursă de studiu, în valoare de 400 lei, care se cumulează cu cea profesională.


Liceul nostru îți oferă posibilitatea de a-ți continua studiile după terminarea școlii profesionale, la liceu. Astfel, vei mai avea o calificare la sfârșitul liceului și poți susține și bacalaureatul și de ce nu, să urmezi și o facultate.


Admiterea în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2018-2019 se face în conformitate cu prevederile Ordinului MEN 4795/31.08.2017 ( vezi ordinul si calendarul )


Pentru anul școlar 2018-2019, oferta Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu pentru școala profesională de stat cu durata de 3 ani prevede o clasă (28 locuri) cu specializarea Mecanic auto și o clasă (28 locuri) cu specializarea bucătar


Liceul nostru nu organizează probe de preselecție a candidaților, locurile vor fi ocupate în ordinea înscrierii candidaților, până la epuizarea locurilor libere. După ocuparea celor 56 de locuri, candidații care vor dori să ocupe un loc o pot face doar în cazuri excepționale, cum ar fi retragerea unui candidat deja înscris.


Documente necesare înscrierii


- Fișa de înscriere în învățământul profesional cu durata de 3 ani(semnată și ștampilată, eliberată de către școala generală);
- Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Natională/ tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/ testele naționale/ examenul de capacitate;
- Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale de absolvire) - copie și original;
- Fișa medicală.
- Cerere - tip (se completează la secretariatul liceului);
- Certificat de naştere copil, copie legalizată;
- Acte de identitate (elev, părinţi / tutore legal)- copie xerox;


Candidații care, în perioada menționată în calendarul admiterii în învățământul profesional cu durata de 3 ani, nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarele etape de admitere în învățământul profesional de 3 ani.